Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Alla koottuna yleistä tietoa....

 

SYITÄ TULLA HIERONTAAN:

- Lihasjännitykset, särky ja kipu

- Päänsäryt

- Väsynyt tai tukkoinen lihas

- Lihas-ja kudossairaudet

- Reumaattiset sairaudet

- Rentoutuminen

- Kuntoilet tai urheilet paljon ja haluat nopeuttaa  palautumista.

 

SYITÄ VÄLTTÄÄ HIERONTAA:

- akuutit traumat

- sydänvika tai sen toiminnalliset häiriöt (sydämentahdistin). Vaatii aina lääkärin hyväksynnän, sillä hieronta saattaa rasittaa sydäntä.

- tarttuvat ihottumat

- hemofilia (verenvuototauti)

- laskimotukokset

- suonikohjut

- haavat, paiseet, rakkulat, tulehtuneet karvatupen juuret tai rikkoutunut iho

- kuume ja/tai flunssa

- päihteet/krapula

- syöpä tai joku muu vakava sairaus

- osteoporoosi, hieroa voidaan, mutta kevyemmin.

- reuma. Jos akuutti tulehdus jossain, ko. kohta jätetään hoitamatta, koska hieronta saattaa pahentaa tulehdusta.

- nivelongelmat, tutkimus ja hieronta tehtävä varovaisesti.

 

Edellä mainituista seikoista sekä muista vakavista akuuteista sairauksista tai tapaturmista on hyvä kertoa jo ajanvarauksen yhteydessä.

Epävarmoissa tapauksissa kannattaa kysyä hoitavalta lääkäriltä, soveltuuko hieronta Sinulle. Esimerkiksi jos syöpäleikkauksesta tai hoidosta on kulunut vasta vähän aikaa, pitää pyytää Sinua hoitavalta lääkäriltä lupa hieronnalle.

 

HIERONTA RASKAUS-- JA IMETYSAIKANA:

Normaalisti etenevä raskaus terveellä äidillä ei ole este hieronnalle. Raskaudesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa hierojalle, jotta hän osaa ottaa asian huomioon hoitoa suunnitellessa. Kun vatsallaan oleminen ei enää onnistu, voidaan asiakasta hoitaa esim. istuma-asennossa.

 

 

 

 

 

 

Marian Hierontataivaassa kaikki hierojat ovat koulutettuja hierojia. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Voit tarkistaa helposti Valviran JulkiTerhikki-tietokannasta, ketkä ovat rekisteröityjä toimijoita. 

 

Koulutettujen hierojien liitto ajaa alan toimijoiden yhteisiä etuja - sivustolta löytyy paljon muutakin tärkeää asiaa.

 

 

   

 

 Tietosuojaseloste;

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Marian hierontataivas tmi
Y-tunnus: 2916837-6
Uudenmaankatu 34 D, 05800 Hyvinkää

 1. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

  Kirsi Räsänen

  Sähköposti: kirsi ("a") hierontataivas.com
  Puhelin: 0400 595 198

 1. Rekisterin nimi

  Marian hierontataivaan potilastieto- sekä asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

  Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään rekisteröidyn hoidon suunnittelun, seurannan, raportoinnin ja laadun varmistamiseksi.

  Potilasrekisterin ylläpitäminen on lakisääteinen velvoite ja rekisteriin kerättävät tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

 1. Rekisterin tietosisältö

  Potilasrekisteriin kerätään lain vaatimat sekä potilaan hoidon ja yhteydenpidon kannalta tarvittavat tiedot:

 • Nimi

 • Henkilötunnus

 • Kotikunta

 • Osoite- ja yhteystiedot

 • Markkinointilupa

 • Alaikäisen osalta huoltajan nimi ja yhteystiedot

 • Hoidon kannalta oleelliset terveystiedot

 • Asiakkaan luovuttamat hoitoa edistävät lisätiedot kuten ammatti ja harrastukset.

 • Hoitokertomus jokaisesta hierontakerrasta

 • Rekisteröidyn voimassa olevat sarja tms. kortit

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot koostuvat rekisteröidyn täyttämästä asiakastietolomakkeesta ensimmäisen hoitokerran yhteydessä sekä hoitokertojen aikana muodostuneista tiedoista. Tietoja täydennetään myös rekisteröidyn antamien ajanvaraustietojen mukaan.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

  Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valvira, Avi) lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) perustuvasta vaatimuksesta.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Potilastietorekisterin tiedot säilytetään paperilla, jotka säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

  Sähköinen asiakastietorekisteri sijaitsee tietokoneella, johon on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä, joka on suojattu henkilökohtaisella salasanalla. Ajanvarausjärjestelmämme toimittaja on bGH Uusmedia Oy, jonka ajantasainen tietosuojaseloste löytyy tästä.

 1. Tarkastusoikeus

  Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty potilasrekisteriin.

 • Tarkastusoikeus on ainoastaan rekisteröidyllä itsellään, rekisteröidyn holhoojalla tai edunvalvojalla

 • Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla

 • Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta

 • Tarkastusoikeutta pyytävän henkilöllisyys tarkistetaan

 • Rekisteröidyllä on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena

 • Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa, katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen markkinointiviestintään. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 1. Tietojen säilyttäminen

  Potilastietoja säilytetään Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) liitteen mukaisesti 12 vuotta edellisestä käyntikerrasta. Mikäli edellistä käyntipäivämäärää ei ole tiedossa, säilytetään tietoja 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.